İnşaat Sektörü Teşvik Ve Destek Bekliyor

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Avcıl inşaat sektörünün güncel durumu ile ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı.

İnşaat Sektörü Teşvik Ve Destek Bekliyor EKONOMİ

Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ TEŞVİK VE DESTEK BEKLİYOR:

İlimiz ve ülkemizin ekonomi lokomotifi olan inşaat sektörünün acil ve çok yönlü teşvik ve destek ihtiyacı hâsıl olmuştur. Ülkemiz maalesef dış mihrakların ilan etmiş olduğu ekonomik bir savaşın içerisindedir. Bu savaşta, biz iş adamları ve yatırımcılar devletimizin emrinde görev yapan en rütbeli askerlerdeniz. Devletimiz ve milletimizin tam bağımsızlığı için üzerimize düşen her türlü görevi ifa etmeye hazırız. Ancak bu görevi layığı ile ifa edebilmemiz için sektörümüzün diri ve aktif halde tutulması gerekmektedir.

Malum ekonomik manzaramızın iyileştirilebilmesi ve kötüleşmesinin engellenebilmesi için bazı tedbir önerilerimiz bulunmaktadır.

1 – Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi ve işçi SSK primlerimde yapılabilecek indirim uygulamaları sektördeki karlılığı artırarak yatırımcıyı cezbedecektir. Bu teşvik tedbirleriyle birlikte, resmi olarak istihdam edilen insan sayısı artış gösterecek, işsizlik azalacaktır.

2 – Banka kredisi vadelerin uzatılması ve faiz oranlarının düşürülmesi tüketiciyi cezbederek, pazar yapısını güçlendirecektir. Mevcut kredi uygulamaları tüketici tarafından arzu edilen seviyede talep görmemektedir.

3 – Arsa fiyatlarının spekülatif yüksekliği sektörümüzün maliyetini artıran en önemli etkenlerdendir. Arsa fiyatlarının gerçekçi düzeyde tutulabilmesi için gerekli idari takip ve tedbirler ile bilgilendirme çalışmaları oldukça önemlidir.

4 - Döviz kurları üzerinden ülkemize karşı yürütülen politikaya hep birlikte göğüs germeye çalışıyoruz. Ancak meslektaşlarımız açısından kırılmaya sebep olunmaması için devletimizin kuru düşürmek için yürüttüğü mücadelenin arttırılarak devamını bekliyoruz. Döviz kurunun yükselmesi inşaat sektöründe kullanılan her türlü maliyetin yükselmesi yani daire fiyatlarının yükselmesi demektir.

5 – Belediyemize çok büyük görev düşmektedir. Belediyeler inşaat sektörü için devletin görünen yüzüdür. Mesuliyetleri ağırdır. Sermayesi ne olursa olsun, kapıdan içeri giren bir yatırımcının ayakta karşılanması, saygı ve hürmetle muamele edilmesi, kanunun müsaade ettiği her yol denenerek işinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi lazım gelir. İnanın ülkemizin mevcut durumu bu hizmet anlayışını şart kılmıştır. Bir yatırımcının işini takip eden yetkili arkadaşımız, milletin tamamının işini takip etmekte, hizmet vermektedir. Bu manevi bilincin tam olarak yerleşmesi kamu hizmetini birkaç perde yukarıya taşır.

Belediyeler hizmet üretmek için maddi kaynağa ihtiyaç duyar ve bunun önemli bir kısmını da vergi, katılım payı, harç vb. kalemlerle yatırımcı ve vatandaştan temin ederler. Bu hizmetin oluşabilmesinin başlıca şartıdır. Ancak yaşadığımız günün ekonomik hassasiyeti kesinlikle göz ardı edilmemelidir. İnşaat ile ilgili harç kalemlerinin yüksek tutulması, kanunen devlet tarafından bağışlanmış harçların tahsil edilmeye çalışılması, emlak vergilerinin yüksek olması gibi hadiseler kamu menfaatine aykırıdır. Belediye daha fazla tahsilat yaparsa elbette daha fazla hizmet yapar ancak bu politika kamusal ticari faaliyetleri zor duruma sokacak olursa yapacağı hizmet hedefini bulmaz. İnsanımızın öncelikli ihtiyacı kaldırım ve yolların kalitesinden ziyade, ekonominin canlı olduğu bir ortamdır. Şehirsel kalkınma da bireysel ve sektörel kalkınmaya endeksli olarak zaten sağlanacaktır. Kalem kalem ele alırsak, hiçbir iş adamımız, müteahhidimiz 5-10 liralık harç maliyetine takılmış, buna endeksli düşünen insanlar değillerdir. Ancak haksız uygulamaya maruz kaldığını hisseden yatırımcı, işine ve icra makamlarına kırılmakta, moral bozukluğu yaşamaktadır. Devir moral bozma devri değil milli kalkınma seferberliğine destek olma devridir. Belediyemiz en iyi hizmeti vermeye muktedir bir ekipçe yönetilmektedir. Bundan dolayı kendilerinden beklentimiz yüksektir.  

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet