Elazığ'da Drone Uçuşları Yasaklandı

Elazığ Valiliği Drone, İHA (İnsansız Hava Aracı) uçuşlarını izne bağladı.

Elazığ'da Drone Uçuşları Yasaklandı ASAYİŞ

Konuyla alakalı Elazığ Valiliği genelge yayınladı.  İşte Genelge  :''

SİVİL İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (İHA VEYA DRONE) VE MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ELAZIĞ VALİLİGİ GENELGESİ         

Amaç:         

Madde 1 - Elazığ İli hava sahasında Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarının askerî güvenlik bölgeleri ve millî güvenliğimiz bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi, yine zaman zaman amacı dışında kullanıldığı bilinen insansız hava araçlarının (İHA ve DRONE) askeri ve sivil hava alanlarında uçuşları tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.         

 

Gelişen teknoloji ile birlikte. Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ve Sivil İnsansız Hava Araçlarının (İHA veya DRONE) kullanımının sıklaştığı, hava araçlarının kamera harici yük taşıyabilme kapasitelerinin arttırıldığı bilindiğinden, terör örgütü mensuplarınca hassasiyet arz eden kurum ve kuruşlar ile güvenlik güçlerimize karşı bombalı saldırı ve keşif amaçlı eylemlerde kullanılması ihtimaline binaen bu tür hava araçlarının satın alınmasının, temin edilmesinin ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir izne bağlanabilmesi, amaçlanmaktadır.         

Kapsam:         

Madde 2 - Bu karar Elazığ İli sınırları içerisinde Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.         

Tanım:         

Madde 3 - Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) spor veya eğlence amacıyla kullanılan model uçaklar da dahil olmak üzere, içinde insan olmadan motor gücü ile uçuş yapabilen ve bir kontrol bağlantısı ile pilot tarafından kontrol edilen veya otonom operasyonu pilot tarafından planlanarak takip edilen hava aracıdır.          Motorlu Çok Hafif Hava Aracı ise havadan ağır. hareket halinde iken havanın aerodinamik yapısı üzerine etkisi ile havada dinamik olarak tutunabilen, motor teçhizatına sahip, kalkış ağırlığı azami 750 kg olan microlight/motorlu yelkenkanat, ultralight, gyroplane ve ultralight helikopter gibi hava araçlarıdır.         

Hukukî Dayanak:         

Madde 4 - Bu Karar;         

• 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. ve 66. maddelerine,         

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337. maddelerine,         

• 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Yasaklar" başlıklı 93. maddesine,         

• 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 21. maddesine,         

• 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine,         

• 09.01.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 14. maddesine,         

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Ayrılmış Hava Sahalarındaki Operasyonlarının Usul ve Esaslarına İlişkin Talimatına,         

• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Motorin Çok Hafif Hava Aracı Pilotu Lisans Talimatına, İstinaden hazırlanmıştır.         

Genel Esaslar:        

Madde 5 -Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasak alanlar üzerinde uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı, belirlenen kuralların ihlali halinde bu araçların radarda da görülmeme İhtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirildiğinden; Elazığ İli sınırları içerisinde her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçlarını satan, satın alan, temin eden, kullanan şahıslar en yakın kolluk birimlerine giderek kullanım amacı, markası ve modelini ekteki forma uygun olarak bildirmekle yükümlüdür. Bildirilmeyen insansız hava araçları kimliği belirsiz hava aracı olarak değerlendirilecek ve derhal uçuşu engellenecektir.       

İlimiz merkez ve İlçelerinde bulunan Valilik/Kaymakamlık, askeri bölge, bina, tesisler ve lojmanları, adliye binası ve lojmanları, emniyet bina, tesis ve lojmanları, kamu kurum ve kuruluşlara ait bina, tesis ve lojmanları, demir yolları, doğalgaz, petrol boru hatları ve tesisleri, patlayıcı madde depoları ve çevresi gibi benzeri yerlerle, havalimanının ELG VOR referans noktası alınarak 24 km (15 mil) yarıçaptaki alanda, helikopter pistleri ve cezaevlerinin üstünde, VOR (hava aracının yer istasyonuna göre hangi manyetik radyal üzerinde olduğunu gösteri) istasyonu, NOTAM (havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiri) kararıyla belirli ya da belirsiz süreli uçuşa yasak ilan edilen bölgelerde İnsansız Hava Aracı (DRONE) kullanımı yasaklanmıştır.     

Yasaklanan bölgeler haricinde ise uçuş gerçekleştirilmeden en az 24 saat önce ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunulacak, gerekli bilgiler ilgili kolluk birimlerine verildikten (Jandarma/Emniyet) ve mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğinden (Valilik/Kaymakamlık) izin alındıktan sonra Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları kullanılabilecektir.         

Her türlü Sivil İnsansız Hava Araçları (İHA veya DRONE) ve Motorlu Çok Hafif Hava Araçları ile yasaklanan mahallerde veya izin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların emniyet ve jandarma birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve mezkûr mevzuat çerçevesinde cezalandırılacaktır.         

Cezaî Hükümler:     

Madde 6 - Bu Kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden zorluk çıkaran kişiler hakkında; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesindeki "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve İcrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Ayrıca, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.'' Hükmü çerçevesinde yasal işlem yapılacaktır.         

Yürürlük:         

Madde 7 - Bu Karar Elazığ Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.         

Yürütme:         

Madde 8 - Bu Karar hükümlerini Elazığ Valisi yürütür.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet