KOSGEP'ten İmalat Sanayi Sektörüne Müthiş Destek

Fırat TEKNOKENT'te yapılan KOSGEB Kobi Gelişim KOBİGEL 2017 Bilgilendirme Toplantısına KOSGEB Elazığ Müdürü Şaban YAŞA, TEKNOKENT yetkilileri ile birlikte imalat sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

KOSGEP'ten  İmalat Sanayi Sektörüne Müthiş Destek EKONOMİ

Katılımcılara hitap eden YAŞA;  imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ'lerin , 11 Eylül-20 Ekim  2017 tarihine kadar başvuru yapabileceğini belirterek,   sektör d eki KOBİ'ler de 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin Tl. ve yıllık ortalama çalışan sayısın ın en az 3 olması şartı   arandığını,  verilecek desteğin üst limitl erinin geri ödemesiz 300 Bin  Tl. , geri ödemeli 700 Bin  Tl.  olmak üzere toplam 1 milyon Tl.ye kadar   olduğunu,  uygun bulunan makine, personel, yazılım ve hizmet alımı giderlerinin %60 oranında destekleneceğini belirtti.

YAŞA ayrıca;  Devletimizin veren eli KOSGEB'in bu desteğinden  ilimizdeki  imalatçı  KOBİ'lerin azami ölçüde yararlanabilmeleri için  sektörde ki firmalara birebir ziyaretler gerçekleştirdiklerini,  KOSGEB İl Müdürlüğünde ve OSB'de ki KOSGEB Temsilciliğinde her   gün bilgilendirme ve teknik danışma hizmeti sunduklarını belirterek,  KOSGEB Başkanlığı tarafından Ülke genelinde 500 Milyon Lira kaynak ayrılan bu programın İmalat Sanayi sektörü için ç ok önemli bir rakam olduğunun altını çizdi ve   İlim izde ki imalat sanayi sektörünün de bu destekten  faydalanmasıyla da   Elazığ' ın   ekonomik açıdan kalkınmasın da  büyük bir  ivme yaşanacağına  inandıklarını  vurguladı. Ayrıca; TEKNOKENT'te ki firmalarımıza da KOBİGEL 2017 programıyla destek vereceklerini, bu desteklerin hem kendi başvuruları hem de sanayicilerin teknolojik altyapı taleplerini karşılamaları şeklinde olacağını ifade etti. 

Sözlerine devam eden YAŞA;  firmaların  çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamaları, hedeflere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetleri detaylıca kurgulamaları ve proje giderleriyle faaliyetleri arasındaki ilişkileri net olarak göstermeleri gerektiğini ifade ederek,  Proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam (en fazla 4 personel) edilecek personel, makine-teçhizat ve kalıp (ikinci el ürünler hariç), yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar katılım,  stand , nakliye ve fuar katalo ğu giderlerine katkı sağlanacağını  belirtti. 

Başvuruların  kurullar tarafından incelenerek  ve 100 puan üzerinden yapılacağını  değerlendirmede eşik puan değerini geçenlerin 2. değ erlendirme safhasına alınacağını ve nihai puanlama yapılacağını,  Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan pr ojeler in  sıralamaya tabi tutularak   bütçe  imkanları  dahilinde  en yüksek puandan başlamak üzere desteklenecekler in  belirlenece ğini açıklayan YAŞA,  İşletme sahibinin veya yüzde 50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ'lerin projelerine, toplamda yüzde  10'a kadar ilave puan verileceğini sözlerine ekledi..

Toplantı KOSGEB KOBİ Uzmanı Mahmut  İNCE'nin KOBİGEL 2017 Destek Programı hakkında ki teknik detay ları  ve başvuru koşullarını  aktardığı bölümün akabinde  katılımcılarla  yapılan  karşılıklı soru cevap kısmıyla sona erdi.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet