Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarını Yapılandırıyor

Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsayan prim affı ile ilgili açıklamada bulunan SGK Elâzığ İl Müdür yardımcısı Ayhan PALAOĞLU, vatandaşlardan yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını istedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarını Yapılandırıyor EKONOMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ l İl Müdür Yardımcısı  Ayhan PALAOĞLU, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarını yeniden yapılandırıldığını hatırlattı. Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsadığını belirten PALAOĞLU, “Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu kanunun yayımlandığı 19.08.2016 itibariyle ödenmemiş olan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, kurumumuzca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

30.6.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu kanun hükümlerinden yararlanmak için bu kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilmemiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası,

 Bu madde kapsamına giren ve kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların, kanun yayımlandığı tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan fer’ieri, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi İle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan kurum alacaklarını oluşturmaktadır. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim alacakları, hakkında uygulanan yapılandırmadan faydalanmak için  31/10/2016 tarihine kadar vatandaşlarımızın kurumumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. ” dedi.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet