Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı Kitabı Çıktı

Süleyman Yapıcı'nın Büyük boy, 1184 sayfadan oluşan “PALU 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı” isimli sekizinci eseri kültür hayatımızda yerini alarak yayınlandı.

Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı Kitabı Çıktı KÜLTÜR-SANAT

1830-1831 yılında Osmanlı Devleti tarafından yapılan ilk nüfus sayımında Palu ve bölgesinin nüfusu ve toplum yapısını inceleyen Araştırmacı Yazar Süleyman Yapıcı kitapla ilgili şu bilgileri verdi:

“Palu 1841 nüfus ve toplum yapısı isimli bu eser Palu’nun geçmişine ışık tutacak olan eser çıktı…

Palu merkez 16 mahallesi; Hun (Beyhan), Sivan (Servi), Gökdere, Bulanık, Ohi (Karakoçan), Karaçor ve Veşin (Karabegan) nahiyeleri ve bu nahiyelere bağlı tüm köyleri içine alan nüfusun tümü ile birlikte demografik/toplum yapısı incelenmiştir.

Büyük Boy, 1184 sayfa olan bu eserde;

1830-1831 Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan ilk nüfus sayımına ait 1841 Palu Nüfus Defteri’nin (Palu, Bingöl, Karakoçan, Kovancılar, Arıcak) tümü hane bazında aynen akratılmış, nüfus ve toplum yapısı incelenmiştir.

Bu eser;1830-1831 (1841) yılında Palu’nun idarî taksimatını, nüfus ve demografik yapısını ortaya çıkarmaktadır.

Bu eserle; 1830-1831 yılında tespit edilen nahiye ve köylerden hangilerinin isimlerinin değiştirildiğini, daha sonraki yıllarda bu nahiye ve köylerin hangi il ve ilçelere dağıtılarak bağlandığını; o tarihten günümüze kadar kalan, kaybolan veya mülga edilen köylerin hangileri olduğu öğrenilecektir.

Bu eserde; 185 yıl önce Palu’ya bağlı olan mahalle, nahiye ve köylerin isimleri, nüfus ve nüfus yapısı, lakap ve şahıs isimleri, yaş, eşkâl ve meslek sahipleri tespit edilmiştir.

Bu eserle; ellerinde şeceresi bulunmayan her Palulu geçmişini tespit ederek görecek, tanıyacak ve atasının, dedesinin kim olduğunu öğrenecektir.

Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı adlı bu eserle; kendi kültürel değerlerimize sahip çıkarak bu değerlerimizi geçmişten bugüne, bugünden geleceğe aktarmak amacıyla önemli ve faydalı bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz.

1841 yılı Nüfus defterlerinde verilen bilgilerin ışığında bu kitap, yedi bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm; Palu ismi, tarihi ve idarî yapı,

İkinci bölüm; Palu nüfus defterleri ve Palu nüfusu,

Üçüncü bölüm; demografik yapı, mahalle, nahiye ve köyler,

Dördüncü bölüm; nüfus,

Beşinci bölüm; lakap ve isimler,

Altıncı bölüm; yaş, sıfat, eşkâl ve özürlülük,

Yedinci bölüm; meslekler, askerler ve göçler.

Kitabımızın sonunda ise kelime ve deyimler, kaynaklar, fotoğraflar ve nüfus defterinin aslından örneklere yer verilmiştir.

Ayrıca bu eserin basımında ve kültür hayatımıza kazandırmada katkısı olanlara ve her türlü desteği verenlere ayrıca teşekkür ediyorum.”

SÜLEYMAN YAPICI KİMDİR

1961 yılında Palu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Palu'da tamamladı. 1979 yılında Elazığ İmam Hatip Lisesi'nden, 1983 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1983-1997 yılları arasında çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 

1997 yılında Elazığ Belediyesi'nde ilk defa kurulan Eğitim - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine naklen atandı. Bu tarihten itibaren kültürel mirasın yaşatılması amacıyla belediye bünyesinde Mehter Takımı, Harput Musiki Korosu, Halkoyunları Ekibi, Türk Tasavvuf Korosu ile Tiyatro birimlerinin kurulmasını gerçekleştirdi. Kültürel hayatın canlanmasını temin amacıyla gönüllü kuruluşlarla ortaklaşa olarak düzenlenen Ramazan Kültür ve Sanat Etkinlikleri gibi birçok etkinliklerin başlatılmasını sağladı. 

İlimizde faaliyet gösteren birçok dernek ve vakfın yönetim kurullarında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlendirilmesiyle 2005 ve 2006 yıllarında “Yukarı Fırat Havzası Arkeolojik Yüzey Araştırması” ekip üyeliğinde görev aldı. 

04-06 Ekim 2013 tarihinde Gaziantep Üniversitesi’nde “Çevre ve Ahlak” Ulusal Sempozyumu’na “İslam ve Çevre-İnsan ve Çevre”, 

14-16 Nisan 2016 tarihinde “Geçmişten Günümüze MALATYA” Uluslararası Sempozyumu’na “Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya” konulu tebliğ sunumunda bulundu. 

Palu üzerinde kurulan medeniyetler, kültürler ve siyasi yönetimler hakkında yıllarca araştırma ve incelemelerde bulundu ve bilimsel makaleleri yayınlandı. Murat Havzası adlı bilimsel derginin genel yayın yönetmenliğini yapan yazarın ulusal, yerel gazete ve dergilerde çeşitli makaleleri yayımlandı.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

• Palu Tarih-Kültür- İdari ve Sosyal Yapı (2004) 

• Osmanlı Salnamelerinde Harput (1869-1908), (2009)

• İslam ve Çevre - İnsan ve Çevre (2011)

• İlimlerin Tasnifi (İlm-i Zahir ve İlm-i Batın) (2011)

• Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Dersim Sancağı (1869-1908) (2013)

• Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti Âlim, Müellif ve Mutasavvıfları (2 cilt), (2013)

• Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Malatya Sancağı (1869-1908), (2014)

• Harput Bir Havza Kültürünün Manevi Hüviyeti Âlim, Müellif ve Mutasavvıfları (2 cilt, Genişletilmiş ikinci baskı, büyük boy, 1.536 sayfa), (2015)

• Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı, büyük boy, 1.184 sayfa), (2016)

BASKIYA HAZIR ESERLERİ

• Palu Ağzı ve Sözlüğü (Bekir Ali Demirel ile ortak çalışma, büyük boy, yaklaşık 608 sayfa).
• Salnamelerde (Harput-Ma’muratü’l-Aziz-El’aziz) Elazığ (büyük boy, 880 sayfa).
• Palu 1841 Nüfus ve Toplum Yapısı (2 cilt, büyük boy, 1.184 sayfa)

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Haber Scripti: Medya İnternet