Fuat TÜRKMEN

Fuat TÜRKMEN

f.turkmen@haberler23.com

NİSA (3)

Kilise hegemonyası ortaçağa doğru ilerlerken Haçlı Seferleri'nin faturası Engizisyon tarafından kadınlara ödetildiğin de, diyet beş milyon civarında yakılarak öldürülen bayan sayısı idi...

Türk'lerde oba kültürü hakim olup, bu konuda ataerkil güç konuşur lakin, İpek yolu ticaretine yakınlığından dolayı Pers ve Bizans etkileri yer yer hissedilirdi...

Yahudilerde kadın atıl konumda olup, adet olduğu dönemlerde pis kabul edilir yaptıkları yemekler yenmez verdikleri sular içilmez evin bir köşesine terkedilir, o dönem geçtikten sonra birer eşya konumuna tekrar dönerdi.

Bu kültürlerin çarprazında bulunan Arap Yarımadası'nda kadının eşya konumu örfe çok eş şeklinde yansırken, yazılan hicivler neticesinde güçsüz kabilelerden iffetli denebilecek bayan neredeyse yok gibiydi. Bu yüzden kız çocukları adet gördükten sonra evlendirilir, bir gövde gösterisi olarak yeni doğan kız çocukları zaman zaman diri olarak toprağa gömülürdü...!

İşte bu dönemde insani haklar denen vahiy programı virüs algılarına yönelik olarak tedrici bir şekilde Nübüvvet diliyle dillendirilmeye başlandı.
Artık dinin dili dillendirilirken, dillendirilen dilin dili de, dileğini dilleniyordu...

(Devam edecek)

Ftürkmen.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet