Fuat TÜRKMEN

Fuat TÜRKMEN

f.turkmen@haberler23.com

NİSA (6)

Mushafta 90. sıra olan Beled Suresi Mekki surelerden olup, tüm Mekki sureler gibi ana tema; iman-ahlak ve ahiret konularına aittir. 

Beled Sure'sinin 12. ayetinde İslam'ın sarp bir yokuş olduğu belirtilmiş ve 13. ayetle kölelik kurumuna ait belirginliği daha tedrice varmadan, sınıflar arası imtiyazın olamayacağını, baştan belirleyerek sosyal hukuk kuraları gereği imha etmiştir.

Hz Adem'den günümüze kadar alemlerin Rabbı'nın, nübüvvet diliyle bildirdiği din; İslam olup hürriyeti emreder.

Gerek kölelik gerekse cariye müessesesi sözün sakıncalı görüldüğü dönemde, güç dezorganizesinin ortaya çıkarmış olduğu gayri meşru bir ahlakî kaidedir.

Kur'an; ismi sabit kalsa da, cariye hukuğuna yönelik tedrici iyileştirmeler yapmış ve kendi örflerinde hür olarak yaşama şansını kendilerine tanımıştır. Evi; Medine'nin dışında olan ve Hz Peygamber'in cariyesi olarak bilinen Reyhan bu konuya bir örnek iken, bir diğer örnek cariyesine hayli aşık olan bir şahıs için Hz Peygamber şahsın izdivaç isteği üzere devreye girer lakin, cariyenin "bu sizin sözün mü, yoksa Allah'ın emri mi?" sorusuna "bizim isteğimiz" cevabını alınca "öyleyse kabul etmiyorum" diyerek cariye hukuğunun o gün ki, konumunu anlatır...

Kâşifler denen istila hareketlerinin ardından zulüm sektörünün kölelik müessesesine ait pencere tekrar açılır.

Yeni Dünya'nın inşası sırasında Afrika'dan ABD'ye gemilerle götürülürken, sırf yolda telef olan siyahi kölelerin sayısı yaklaşık bir milyon civarıdır.

Bu sayı Kuzey-Güney savaşına kadar kaç olmuştur varın siz düşünün...

Şimdi sizlere soruyorum.

Bu sayıyı hangi akıl, hangi bilim veya hangi vicdan açıklayabilir...?

Güç dezorganizesinin zulüm anlayışlı kölelik müessesesi Kuzey-Güney savaşının ardından kapanır ve İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi yayımlanır. Bu arada Avrupa'da Sanayi Devrimi yaşanır. Çalışması gereken işçi nüfusuna ihtiyaç vardır...

(Devam edecek)
Ftürkmen.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları
Haber Scripti: Medya İnternet