EKONOMİ:
2014 damga vergi oranları

 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında, "...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.", 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılıtabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmü yer almıştır.

             Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

             Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılıtabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

             Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

             Tebliğ olunur.

----------

VERGİLERLE ilgili 2014 yılı değişiklikleri belli oldu. Yaklaşık 23 milyon vatandaşı ilgilendiren “Emlak Vergisi”, bir milyonu aşkın mükellefi ilgilendiren 2014 yılı “konut ve işyeri kira gelirlerinin” beyan sınırı, istisna tutarı ve gayrimenkullerini satacak olanların vergilendirme esasları açıklandı. 15 milyonu aşkın ücretliyi ve 3 milyonun üzerindeki gelir vergisi mükellefini ilgilendiren “2014 yılı Gelir Vergisi Tarifesi” de belli oldu.


2014 yılı fiş-fatura düzenleme sınırı, defter tutma hadleri, yeni vergi cezaları da açıklandı.


Sayısı 18 milyon civarında olan taşıtlar için 2014 yılı Ocak ayında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da belli oldu. 2014 yılında da otomobil ve cipler için “indirimli vergi” ödenebilecek. 2014 yılında tasarrufların vergilendirilmesi; mevduat, repo, fon, döviz tevdiat hesabı, hazine bonosu ve tahvil faizleri ile alım-satım kazancının vergilendirilmesi ile ilgili esaslar da merak edilen konular arasında.


2014 EMLAK VERGİSİ

2014 yılı Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi, Harç Uygulamaları, Belediye Gelirleri ile ilgili son düzenlemeleri ve vergilendirme ile ilgili diğer hususları, bir dizi halinde bugünden itibaren açıklayacağız.

Gayrimenkullerle ilgili vergiler, Hürriyet okurlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor.

O nedenle, 2014 yılı vergilerini, emlak vergisinden başlayarak açıklıyoruz.


SÜRPRİZ OLABİLİR

2014 yılı emlak vergisine esas olan, “arsa m2 birim değerleri” yeniden belirlendi. 

Bazı belediyelere bağlı arsalarda, yıllık enflasyonun yüzde 100-200 ya da yüzde 400-500’ü kadar artırım yapıldı. Öyle ki yüzde 1.000 artış yapılan semtlere bile rastlanıyor.


YÜZDE 3.93 OLACAKTI

2014 yılı arsa değerleri yeniden belirlenmeseydi, arsa ve binaların emlak vergisi değerleri, “yeniden değerleme oranına göre” yani yüzde 3,93 oranında artırılacaktı. Ancak 2014 yılı arsa değerlerindeki yüksek artırımlar, sadece arsaların değil, binaların da yani ev, apartman dairesi, büro, dükkan, mağaza ve diğer vb. binaların da “arsa payı” nedeniyle, emlak vergisi değerini, yüksek oranda artırabilecek.


Türü Normal Oran Büyükşehir Belediyesi

KONUT 1 2

KONUT DIŞI BİNA 2 4

ARSA 3 6

ARAZİ 1 2


3 ÇOCUĞU OLANA VERGİ YOK MU?

DÜNKÜ gazetelerin bazılarında “Üç çocuğu olana 2014’de vergi yok” müjdesi vardı. Başbakan Yardımcısı bunun için bir yasa çıkartılacağını açıklıyordu. Üç çocuğu olanlar, hemen sevinmesinler. Olay sadece asgari ücretlileri kapsıyor. Diğerleri ödeyecek!

Mevcut durumda asgari ücretliler; 4 çocukları varsa vergi ödemiyorlardı.

Yasa çıktığında üç çocuklu asgari ücretliler de vergi ödemeyecek.

Yasa çıktığında “8 (sekiz) TL” bir vergi avantajları olacak.

Yani üç çocuklunun eline “ayda 8 TL” fazla para geçecek!


Emekli, işsiz ev hanımı ve engelliye emlak vergisi yok

EMEKLİ, işsiz ve ev hanımları ile engellilere, 2014 yılında da konutları nedeniyle yine emlak vergisi yok. Nedenine gelince, “Sıfır oranlı Emlak Vergisi avantajı” 2014 yılında da devam edecek. Buna göre, brüt alanı 200 m2’yi aşmayan, bir konutu nedeniyle, bu kişiler 2014 yılında da emlak vergisi ödemeyecekler. Ancak birden fazla evi olanlar, tüm konutları için emlak vergisi ödeyecekler. Emekli, işsiz ve ev hanımlarının, “sıfır oranlı” emlak vergisi avantajından yararlanabilmeleri için, başka gelirlerinin olmaması gerekiyor. Bunların, 26 bin lirayı aşmayan faiz, repo, fon, kâr payı ve temettü gibi, menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisine engel değil (Bkz. 45 No.lu Emlak Vergisi Tebliği).


EMEKLİNİN İKİ EVİ VARSA BİRİ MUAF MI?

Hayır, her ikisi de emlak vergisine tabi. Emekli, bir evinin olması halinde, koşulları taşımasına bağlı olarak, “sıfır oranlı” emlak vergisine tabi tutulur.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR

Emekli olduktan sonra, ücretli olarak ya da kendi adına bağımsız olarak çalışanlar, indirimli yani sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamazlar.

BİR EVİ OLAN VE KİRAYA VERENLER

Emekli, ev hanımı, işsiz ya da engellinin, brüt alanı 200 m2’yi aşmayan bir evinin olması ve 

bunu da kiraya verip, 

kendisinin kirada oturması durumunda, emlak vergisi ödemesi söz konusu olmaz.

2014 konut kira gelirleri

KONUT kira geliri olanlara, 2013 yılında uygulanan 3 bin 200 TL’lik istisna, 2014 yılında elde edilecek kiralar için 3 bin 300 TL’ye yükseltildi. Buna göre, Neriman Teyze ya da Abdi Bey Amca, 2014 yılında yıllık konut kira gelirleri 3.300 lirayı aşmadığı sürece, bu gelirlerini beyan etmeyecekler. Aşması durumunda, beyanname verdiklerinde, 3.300 TL istisnayı düşecekler.


2014’TE İŞYERİ KİRASININ AVANTAJI

Nuri Amca ya da Zehra Hanım, 2014 yılında elde edeceği, yüzde 20 stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulan işyeri kira gelirlerini, yıllık brüt tutarı 27 bin lirayı aşmadığı sürece, beyan etmeyecekler.

İşyeri kira gelirinin yıllık brüt tutarı 27 bin lirayı aşması halinde, yıllık gelir vergisi beyannamesi verecekler ancak yılda 115.840 lira yani aylık yaklaşık 9.650 lira civarındaki işyeri kira gelirleri için gelir vergisi ödemeyecekler hatta üste vergi iadesi alacaklar.

Buradaki vergi iadesi, işyeri kira ödemelerinden, yıl içinde yapılan yüzde 20 stopajın mahsubundan kaynaklanıyor.


2014’TE EVİNİ SATANIN GELİR VERGİSİ

2014 yılında evini ya da başka bir gayrimenkulünü, edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde satanların, elde edecekleri kazanç “değer artışı kazancı” kabul edilecek. Bu kazancın 9.700 lirası gelir vergisinden müstesna tutulacak, kalan kısım yüzde 15-35 oranında vergiye tabi tutulacak.

2014 yılında, birden fazla gayrimenkul satılması halinde, olayın rengi değişecek ve “ticari kazanç” hükümlerine göre vergilendirilecek.

Bedriye Hanım’a miras kalan gayrimenkulün satışı


MİRAS kalan ya da bağış yolu ile edinilen ev, dükkan, büro, yazlık, arsa ve arazi, ne zaman ve kaç liraya satılırsa satılsın, satış kazancı gelir vergisine tabi tutulmayacak. Buna göre Bedriye Hanım, iki yıl önce ölen babasından miras kalan (300 bin TL beyan ettiği) arsayı, 3 Ocak 2014 tarihinde 2,5 milyon liraya satarsa, bundan doğan gelir vergiye tabi olmayacak (GVK. Mükerrer Madde 80/6).

1 11/7/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(1) SAYILI TABLO

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                      

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden)                                                                  

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

 kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler                                                                      

(41,20 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                    

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

(231,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

 olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

 hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                            

(41,20 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                                                           

(Binde 5,69)

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(14,40 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

(8,50 TL)

    ac) İyda senedi                                                                         

(1,60 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                    

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(8,50 TL)

 

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

(14,40 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar                                                                       

(31,80 TL)

    bb) Gelir tabloları                                                                  

(15,40 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri                                                     

(15,40 TL)

c) Barnameler                                                                               

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

(6,40 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

(6,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                     

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                  

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

(0,60 TL)

 

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   

(41,20 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(55,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(27,20 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(27,20 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)                                                    

(27,20 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

(20,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için              

(32,30 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                    

(0,60 TL)

 

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

FİSKOBİRLİK PEŞİN FINDIK ALIMINA BAŞLIYOR
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar,...

Haberi Oku